Eerlijk Bidden

De psalmen tonen ons dat God geen perfecte gebeden verwacht, maar net ons eerlijke hart wil. God ‘kan het aan’ dat we de verlangens van ons hart kenbaar maken aan Hem en wil hier naar luisteren.