Seizoen Januari 2024

Van 15 januari tot 4 februari zetten we – samen als Kerk – 21 dagen apart om intensief te bidden. Het is ons verlangen dat we doorheen deze periode dichter naar God mogen toegroeien. We willen God aanbidden, Hem vragen, Zijn woord in duiken, vasten, God danken en stil worden voor Hem. We hopen dat ook jij gemotiveerd bent om mee te doen!

Je kan deelnemen aan de hand van de gebedskalender en deelnemen aan georganiseerde gebedsmomenten.

  • Op maandag 15, 22 & 29 januari kan je komen meebidden op de open gebedsavond in het Goede Boek in Leuven van 20u tot 21u.
  • Op donderdag 25 januari organiseren we een gebedswandeling in Leuven van 20u tot 21u30. We vertrekken om 20u aan de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein.

GEBEDSFOCUS VOOR CLC LEUVEN

Next Gen

  • Groeiende & bloeiende kidswerking CLC Kids
  • Groeiende & bloeiende jongerengroep Alive & Kicking
  • Groeiende & bloeiende Jongvolwassenwerking CityPoint

Missie

  • Mensen in Leuven en omstreken bereiken die ver van God zijn
  • Nieuwe manieren om uit te reiken in Leuven

Warme kerk

  • Een Kerk waar eenheid, betrokkenheid en liefde onder elkaar is
  • Nieuwe connectgroepen

OVERZICHT THEMA’S

Dichter naar God IN AANBIDDING

Aanbidding is meer dan worship-muziek. Aanbidding betekent neerbuigen, jezelf aan de kant zetten en gewicht geven aan wie of wat belangrijk is. Begin deze 21 dagen van gebed met God de eer te geven die Hij toekomt. Dit kan al zingend, al dienend, al knielend…

15/01 Aanbid God al zingend (Psalm 147).

16/01 Aanbid God al dienend, met je hele zijn (Romeinen 12:1).

17/01 Aanbid God al knielend (Psalm 95:6).

Dichter naar God MET ZIJN WOORD

We geloven dat de Bijbel Gods woorden voor ons zijn. Elk gedeelte is door God geïnspireerd en brengt je dichter bij Hem. Ontdek deze dagen hoe Bijbelse figuren God zochten en vonden.

18/01 “Spreek Heer, uw dienaar luistert”. (1 Samuël 3:1-21)

19/01 “Als ik zijn kleren maar kan aanraken, zal ik beter worden.” (Markus 5:25-34)

20/01 “Wie bent u, Heer?” (Handelingen 9:1-19)

21/01 “Heer, leer ons bidden!’ (Lucas 11:1-4)

Dichter naar God DOOR TE VASTEN

Bijbels vasten gaat over het tijdelijk uitschakelen van afleidingen voor een geestelijk doel. Het is de verbinding verbreken met dingen rondom je, opdat je dichter bij God zou komen. Je kunt maaltijden of bepaalde voedingsmiddelen achter-wege laten (als je gezondheid dit toelaat). Ook kan je tijdelijk stoppen met bepaalde activiteiten om je meer te kunnen focussen op God. Voorbeelden hiervan zijn gamen, social media, televisie, Netflix…

22/01 – 23/01 – 24/01

Dichter naar God IN VOORBEDE

Het is Gods verlangen dat we de wensen van ons hart kenbaar maken. Vraag God wat je nodig hebt en vertrouw op Hem voor een antwoord.

29/01 Pers. noden van jezelf of van naasten (Psalm 86).

30/01 Leiders van Leuven en België; Leiders in de Kerk.

31/01 Alpha: dat velen God (voor het eerst of opnieuw) – mogen ontmoeten.

01/02 Genezing van ziektes & mentale problemen.

Dichter naar God LUISTEREND NAAR HEM

Door te luisteren naar de stem van God, kun je ontdekken wat Hij van je vraagt. Dit kan heel specifiek zijn of juist een aanmoediging om dichter bij Hem te komen. Durf deze laatste dagen de stilte op te zoeken en tijd te nemen om naar Gods stem te luisteren.

02/02 Vraag God om te spreken terwijl je onderweg bent.

03/02 Zoek God al wandelend op.

04/02 Wees stil voor God en schrijf op wat jij denkt dat Hij zegt.